CONTACT
INFORMATION

Oy Fertall Maritime Ltd. on erikoistunut laiva-agenttipalveluihin ja tarjoaa Haminan ja Kotkan satamoissa poikkeaville aluksille huolintaa ympäri vuorokauden.


Laiva-agentin palveluihin kuuluu:

 • nopea tietojen toimittaminen satamaviranomaisille, asiakkaille ja muille asianomaisille tahoille
 • satamamaksujen, kulujen ja palkkioiden proformalaskujen maksaminen (D/A Proforma)
 • laituripaikan varaaminen satamassa oikeaan aikaan
 • luotsi- ja hinaajatilaukset, raja- ja tullivalvontaan liittyvien muodollisuuksien hoitaminen
 • satamaan ja redille saapumiseen ja niiltä lähtemiseen liittyvien muodollisuuksien hoitaminen
 • asiakirjojen, konossementtien, manifestien ja lastausjärjestysten laatiminen ja toimittaminen asianomaiselle taholle
 • avustaa aluksen miehistöä neuvotteluissa satamahallinnon, ahtausyritysten ja muiden satamapalvelujen tarjoajien kanssa
 • jälleenlaivauksen järjestäminen ja toteutuksen valvonta
 • proviantti- ja polttoainetilaukset
 • aluksella tehtävien korjaustöiden järjestäminen varustajan lukuun
 • jättää kanteita ja hakemuksia maan oikeusistuimiin laivanvarustajan tai aluksen päällikön nimissä päämiehen oikeuksien tehokkaaksi suojaamiseksi
 • edustaa päämiestä ja ajaa tämän etua riitojen käsittelyssä ja toimittaa muita varustamojen antamia toimeksiantoja, jotka liittyvät aluksen seisomiseen kyseisessä satamassa.